Excel Music Instruments

Verhuur

Zo werkt het Huur/Huurkoopsysteem

Om de huur/ huurkoop van een instrument zo eenvoudig mogelijk te maken bieden wij een systeem aan waarmee je alle kanten op kunt.

Voordeel hiervan zijn lage kosten, per maand opzegbaar, bij huurkoop binnen 1,2 of 3 jaar eigendom.

Bij het huren van een instrument betaalt U 20% borg van het afgesproken bedrag

Huur van een instrument is 5% van het afgesproken bedrag per maand, met een minimum van €10,00.  Bij koop binnen 3 maanden brengen wij de betaalde huur en borg in mindering op het afgesproken bedrag. Bij koop ná 3 maanden brengen wij 75% van de betaalde huur in mindering op het afgesproken bedrag.

Bij Huurkoop van een instrument Betaalt u per maand:

Bij koop na 12maanden het afgesproken bedrag minus de borg + 6% per jaar gedeeld door 12.     (met een minimum van € 10,00 p.m)

Bij koop na 24 maanden het afgesproken bedrag minus de borg + 6% per jaar gedeeld door 24.    (met een minimum van € 10,00 p.m)

Bij koop na 36maanden het afgesproken bedrag minus de borg + 6% per jaar gedeeld door 36.     (met een minimum van € 10,00 p.m)

De huur/ huurkoop gaat in nadat wij de eerste betaling en huurovereenkomst getekend binnen hebben. Dit gebeurt door middel van een automatische incasso.

De borg wordt voldaan bij afhaal van het instrument .

Schade/ vermissing / verlies is voor rekening van de huurder, kosten onderhoud normaal gebruik is voor onze rekening.

Het instrument blijft ons eigendom tot de laatste termijn is betaald.

Hebt U nog vragen kunt U ons bellen, mailen, of langskomen in onze winkel